Infolinia Handlowa: 801009305 Infolinia Alarmowa: 801009304

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

System ochrony mobilnej

Systemy Ochrony Mobilnej Beta Security System

Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony mienia

 

System Ochrony Mobilnej - Beta Security System (BSS) jest autorskim projektem w dziedzinie bezpieczeństwa. Założenia zostały opracowane w roku 2002, po czym nastąpiły testy, a następnie wdrożenie projektu pod nazwą „System Ochrony Mobilnej”. System rozwija się wraz z rozwojem nowych technologii. System w zakresie możliwości rozbudowy jest otwartym systemem bezpieczeństwa, łączy w sobie (integruje) systemy CCTV, systemy włamania i napadu SSWiN, kontrolę dostępu KD, systemy Ppoż., nagłośnienia, pod nadzorem operatorów CCO (Całodobowego Centrum Operacyjnego) oraz patroli interwencyjnych i patroli mobilnych. Stworzone przez nas rozwiązania organizacyjno techniczne Systemu Ochrony Mobilnej mają na celu jak najszybsze wykrywanie zdarzeń, zanim zostanie spowodowana szkoda.

Podstawowym założeniem jest zwiększenie skuteczności ochrony, jakości oraz poczucia bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżeniu kosztów klienta w stosunku do tradycyjnej ochrony fizycznej. Niewątpliwą zaletą naszych rozwiązań jest zapobieganie zdarzeniom poprzez ich szybkie wykrywanie.

Całość rozwiązań stanowi naszą własność intelektualną, która została zgłoszona do Rzecznika Patentowego i jest chroniona prawami autorskimi.

System Ochrony  Mobilnej może być dowolnie konfigurowany, w zależności od potrzeb firmy dla której usługa ma być stosowana. Priorytetem jest zawsze zwiększenie skuteczności i jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ochrony.

O wszystkich zdarzeniach takich jak detekcja ruchu, sygnał z wejścia itp. użytkownik może zostać natychmiast poinformowany za pomocą SMS-a, e-mail'a oraz MMS-a. W przypadku email'a oraz MMS-a istnieje możliwość wysłania obrazu z kamery, która wygenerowała zaprogramowane zdarzenie. Oprogramowanie może być integrowane z systemem identyfikacji oraz odczytywania tablic rejestracyjnych pojazdów samochodowych, systemem zaawansowanej analityki video twarzy i analityki obrazu.

W Systemie Ochrony Mobilnej wszystkie zdarzenia są przekazywane przez łącza internetowe, sieć Ethernet, LAN, GPRS do Operatora CCO, a także w dowolne wskazane miejsce.

Opcjonalnie Operator CCO posiada możliwość odsłuchu z obiektu oraz połączenia głosowego z obiektem. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek zmiany w polu widzenia kamery system może samoistnie powiadomić operatora, na której kamerze wystąpiło zdarzenie. Po zweryfikowaniu Operator wysyła patrol mobilny  (obiekty nie podlegające obowiązkowej ochronie) lub patrol interwencyjny (działający jako SUFO - obiekty podlegające obowiązkowej ochronie) oraz może zdalnie wezwać potencjalnego intruza do podporządkowania jego poleceniom.

Rozwiązania organizacyjno techniczne Systemu Ochrony Mobilnej Beta Security System mogą być także zastosowane do już istniejącej infrastruktury czy to w obiektach handlowych, bankowych czy też przemysłowych.

Pojęcie Patrolu Mobilnego ani jego funkcjonowanie nie było dotychczas znane w zadaniach służb ochrony. Zadaniem Patrolu Mobilnego są czynności kontrolne, sprawdzające, które w przypadku obiektów przemysłowych polegają na sprawdzeniu zamknięcia bram, stanu ogrodzenia, oświetlenia, wyrywkowej kontroli trzeźwości pracowników oraz innych wskazanych przez Zleceniodawcę, w przypadku obiektów handlowych Patrol Mobilny dokonuje kontroli artykułów przeterminowanych, kontroli paragonów, sprawdzenia zaplecza sklepu oraz inne wynikające z wewnętrznych procedur, dla obiektów bankowych nie podlegających obowiązkowej ochronie zadania Patrolu Mobilnego obejmują sprawdzenie zamknięcia wejść do banku oraz stanu zewnętrznego budynku. Uzupełnieniem działań Patroli Mobilnych są działania Patroli Interwencyjnych, gdzie załogę stanowią tylko kwalifikowani pracownicy ochrony. Pracownicy Patroli Interwencyjnych posiadają środki przymusu bezpośredniego, a poprzez posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony mają znacznie wyższe uprawnienia niż niekwalifikowani pracownicy ochrony. Pracownicy PM i PI posiadają stały kontakt z CCO.

Rozwiązania organizacyjno-techniczne pod nazwą „System Ochrony Mobilnej” opracowane w ramach firmy Beta Security System, mogą być udostępniane na zasadzie licencji lub też jako miesięczna prowizja od uzyskanych oszczędności w kosztach ochrony mienia.

 

 
 
Nasi Partnerzy:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Grupa Beta 2011 Wszystkie Prawa Zastrzeżone, Design by www.futureindesign.com